Zpět Galerie Autor Výstavy

Rudi Lorenz

Rudi Lorenz *1945

1960-1964 - studium na Střední umělecko průmyslové škole v Brně
1968-1971 - studium na pedagogické fakultě v Hradci Králové
1971 - vyloučen ze studií pro nesouhlas s okupací vlasti
1973-1982 - zaměstnání v propagaci u různých firem
od r. 1983 - žije a pracuje v Brně ve svobodném povolání
1990 - plně rehabilitován
1997-1999 - dokončení studií na pedagogické fakultě v Hradci Králové
1998-1999 - udělení Ceny města Brna pro rok 1998 v oboru "Užité umění"
1999 - promován na PF VŠP v Hradci Králové a získává akademický titul magistr, Mgr.
do roku 2008 - se věnuje převážně volné tvorbě (malba, drobná plastika, reliéfy)